108 พยากรณ์ ประสบการณ์ ดูดวง ดูหมอ

ข้อกำหนดการให้บริการ

แก้ไขล่าสุดเมื่อ: 12 สิงหาคม 2555

ยินดีต้อนรับสู่ 108 พยากรณ์ ดอทคอม

ขอขอบคุณที่ใช้สินค้าและบริการของเรา บริการนี้จัดหาโดย 108 พยากรณ์ ซึ่งตั้งอยู่ในประเทศไทย
การใช้บริการของเราถือเป็นการยอมรับข้อกำหนดนี้ โปรดอ่านอย่างละเอียด

บริการของเรามีหลายรูปแบบ แต่ละรูปแบบจะมีเงื่อนไขหรือข้อกำหนดเพิ่มเติมเฉพาะในส่วนของบริการนั้นๆ โดยเราจะแจ้งข้อกำหนดเพิ่มเติมไปกับบริการที่เกี่ยวข้อง และข้อกำหนดเพิ่มเติมเหล่านั้นถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงระหว่างคุณกับเราหากคุณใช้บริการนั้นๆ

การใช้บริการของเรา

ห้ามใช้บริการของเราโดยมิชอบ ตัวอย่างเช่น พยายามใช้วิธีอื่นๆนอกเหนือไปจากช่องทาง(อินเทอร์เฟซ)ที่เราเปิดให้บริการ คุณต้องใช้บริการของเราเฉพาะตามที่กฎหมายอนุญาต เราอาจระงับหรือหยุดการให้บริการแก่คุณหากคุณไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและนโยบายของเรา หรือหากเราตรวจสอบพบพฤติกรรมที่น่าสงสัยว่าไม่ถูกต้อง

การใช้บริการของเราไม่ได้ทำให้คุณเป็นเจ้าของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ ในบริการหรือเนื้อหาที่คุณเข้าถึง คุณไม่สามารถใช้เนื้อหาในบริการของเรา เว้นแต่ได้รับการอนุญาตจากเจ้าของเนื้อหาดังกล่าว หรือสามารถกระทำได้โดยกฎหมาย ข้อกำหนดนี้มิได้ให้สิทธิแก่คุณในการใช้การสร้างแบรนด์หรือโลโก้ใดๆ ที่ใช้ในบริการของเรา ห้ามนำออก ปิดบัง หรือเปลี่ยนแปลงประกาศทางกฎหมายใดๆ ที่แสดงในหรือกับบริการของเรา

บริการของเราแสดงเนื้อหาบางอย่างที่ไม่ได้เป็นของ 108Payagon.com เนื้อหานี้เป็นความรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวของบุคคลที่เผยแพร่เนื้อหานั้น เราอาจตรวจสอบเนื้อหาเพื่อพิจารณาว่าเนื้อหานั้นผิดกฎหมายหรือละเมิดนโยบายของเราหรือไม่ และเราอาจนำเนื้อหาออกหรือปฏิเสธที่จะแสดงเนื้อหาที่เราเชื่อโดยมีเหตุผลอันสมควรว่าผิดกฎหมายหรือละเมิดนโยบายของเรา ทั้งนี้ ไม่ได้หมายความว่าเราได้ทำการตรวจสอบเนื้อหาทุกครั้งเสมอไป ดังนั้น โปรดอย่าคาดการณ์ว่าเป็นเช่นนั้น


ในส่วนของการใช้บริการจากเรา เราอาจส่งประกาศเกี่ยวกับบริการ ข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารจัดการ และข้อมูลอื่นๆ ให้แก่คุณ คุณสามารถเลือกไม่รับการสื่อสารเหล่านี้บางรายการได้

บัญชี 108Payagon.com ของคุณ

คุณอาจต้องมีบัญชี 108Payagon.com เพื่อที่จะใช้บริการบางส่วนของเรา คุณอาจสร้างบัญชีของคุณเองหรือคุณอาจได้รับมอบบัญชีจากผู้ดูแลระบบ หากคุณใช้บัญชีที่ผู้ดูแลระบบมอบให้แก่คุณ อาจมีข้อกำหนดอื่นหรือเพิ่มเติมบังคับใช้กับคุณ และผู้ดูแลระบบของคุณอาจสามารถเข้าถึงหรือปิดการใช้งานบัญชีของคุณได้

หากคุณทราบว่ารหัสผ่านหรือบัญชีของคุณถูกใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาต ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำต่อไปนี้

การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและลิขสิทธิ์

นโยบายส่วนบุคคลของ 108Payagon.com อธิบายถึงวิธีการที่เราปฏิบัติกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณและปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณเมื่อคุณใช้บริการของเรา เมื่อคุณใช้บริการของเรา ถือว่าคุณยินยอมให้ 108Payagon.com ใช้ข้อมูลดังกล่าวตามนโยบายส่วนบุคคล

เนื้อหาของคุณในบริการของเรา

บริการของเราบางอย่างอนุญาตให้คุณส่งเนื้อหาได้ คุณยังคงความเป็นเจ้าของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ ที่คุณถือสิทธิในเนื้อหานั้นๆ สรุปโดยย่อคือ อะไรที่เป็นของคุณจะยังเป็นของคุณต่อไป

เมื่อคุณอัปโหลดหรือส่งเนื้อหามายังบริการของเรา ถือว่าคุณได้อนุญาตให้ 108Payagon.com ใช้สิทธิในเนื้อหาของคุณ ไม่ว่าที่ใดในโลก ในการใช้ โฮสต์ จัดเก็บ ทำซ้ำ แก้ไข สร้างงานต่อยอดเนื้อหาของคุณ สื่อสาร เผยแพร่ แสดงต่อสาธารณะ และแจกจ่ายเนื้อหาดังกล่าว การอนุญาตให้ใช้สิทธิของคุณเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์อันจำกัดในการดำเนินการ การส่งเสริม และการปรับปรุงบริการของเรา และเพื่อพัฒนาบริการใหม่ๆ การอนุญาตให้ใช้สิทธินี้จะยังคงมีผลแม้ว่าคุณจะหยุดการใช้บริการของเราแล้วก็ตาม บริการบางอย่างอาจมีวิธีการในการเข้าถึงและนำเนื้อหาซึ่งถูกจัดหาให้กับบริการนั้นๆ ออก นอกจากนี้ บริการบางอย่างของเรายังมีข้อกำหนดหรือการตั้งค่าที่ทำให้เราสามารถใช้เนื้อหาที่ส่งมาในขอบเขตที่แคบลง โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีสิทธิที่จำเป็นในการอนุญาตให้ใช้สิทธินี้แก่เราสำหรับเนื้อหาใดๆ ที่คุณส่งไปยังบริการของเรา

คุณสามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่ 108Payagon.com ใช้และจัดเก็บเนื้อหาได้ในนโยบายส่วนบุคคล หรือข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับบริการนั้นๆ หากคุณส่งความคิดเห็นหรือคำแนะนำที่เกี่ยวกับบริการของเรา เราอาจใช้ความคิดเห็นหรือคำแนะนำของคุณโดยปราศจากข้อผูกพันต่อคุณ

การปรับเปลี่ยนและการยุติการให้บริการของเรา

เราทำการเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงบริการของเราอย่างสม่ำเสมอ เราอาจเพิ่มหรือนำระบบการทำงานหรือคุณลักษณะบางอย่างออก และเราอาจระงับหรือหยุดให้บริการใดบริการหนึ่งโดยสิ้นเชิง

คุณสามารถหยุดใช้บริการของเราได้ทุกเมื่อ แม้ว่าเราจะมิได้ต้องการให้คุณทำเช่นนั้น 108Payagon.com อาจหยุดให้บริการแก่คุณ หรือเพิ่มหรือสร้างขีดจำกัดใหม่ๆ ในบริการของเราได้ทุกเมื่อ

เราเชื่อว่าคุณเป็นเจ้าของข้อมูลของคุณและการสงวนไว้ซึ่งการเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวของคุณเป็นสิ่งสำคัญ หากเราหยุดให้บริการ ในกรณีที่มีเหตุผลสมควร เราจะส่งคำเตือนที่เหมาะสมถึงคุณล่วงหน้า และให้โอกาสคุณในการนำข้อมูลออกจากบริการนั้น

เกี่ยวกับข้อกำหนดนี้

เราอาจปรับเปลี่ยนข้อกำหนดนี้หรือข้อกำหนดเพิ่มเติมใดๆ ที่มีผลบังคับใช้กับบริการ เช่น เพื่อให้เป็นไปตามการเปลี่ยนแปลงกฎหมายหรือการเปลี่ยนแปลงในบริการของเรา คุณจึงควรทบทวนข้อกำหนดนี้เป็นประจำ โดยเราจะโพสต์ประกาศแจ้งการปรับเปลี่ยนข้อกำหนดเหล่านี้ไว้ในหน้าเว็บนี้ และเราจะโพสต์ประกาศแจ้งข้อกำหนดเพิ่มเติมที่มีการแก้ไขไว้ในบริการที่เกี่ยวข้อง การเปลี่ยนแปลงต่างๆ จะไม่มีผลย้อนหลัง และจะมีผลบังคับใช้หลังจากมีการโพสต์ประกาศแจ้งเป็นเวลาสิบสี่วันเป็นอย่างน้อย อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวกับระบบการทำงานใหม่ของบริการ หรือการเปลี่ยนแปลงด้วยเหตุผลด้านกฎหมายจะมีผลบังคับใช้ทันที หากคุณไม่ยอมรับข้อกำหนดที่แก้ไขของบริการหนึ่งๆ คุณควรหยุดการใช้บริการนั้น

หากมีข้อขัดแย้งกันระหว่างข้อกำหนดนี้กับข้อกำหนดเพิ่มเติม ให้ถือว่าข้อกำหนดเพิ่มเติมมีผลบังคับใช้

ข้อกำหนดนี้จะกำกับดูแลความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับ 108Payagon.com โดยจะไม่ให้สิทธิใดๆ แก่ผู้รับผลประโยชน์ที่เป็นบุคคลที่สาม

หากคุณไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดนี้ และเราไม่ได้ดำเนินการใดโดยทันที จะไม่ถือว่าเราสละสิทธิใดๆ ที่มี (เช่น การดำเนินการในภายหลัง)

หากปรากฏว่ามีข้อกำหนดใดที่ไม่สามารถบังคับใช้ได้ ข้อกำหนดดังกล่าวจะไม่ส่งผลต่อข้อกำหนดส่วนที่เหลือ

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการติดต่อ 108Payagon.com โปรดไปที่หน้าติดต่อเรา

© 2012 108 พยากรณ์ ประสบการณ์ ดูดวง ดูหมอ พยากรณ์จาก ไพ่ ชื่อ สกุล ... All rights reserved

Search